II KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROJEKTOWI PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BODZANÓW” – 02-12-2015

W dniu 30.11.2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bodzanowie miała miejsce już druga konferencja poświęcona projektowi pn. „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”.
Zaproszeni goście, powitani przez Wójta Gminy, pana Jerzego Staniszewskiego, zapoznani zostali ze stanem zaawansowania prac termomodernizacyjnych prowadzonych w Zespole Szkół w Nowym Miszewie oraz obecną działalnością Gminy w kontekście wykorzystywania energii odnawialnej na poziomie lokalnym. Podczas konferencji zaprezentowana została także prezentacja multimedialna pn. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gminach”. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny z udziałem gości.

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014