PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 28-07-2015

Dnia 28.07.2015 r. Gmina przekazała teren budowy związany z realizacją Projektu.

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014