Organizator

Realizatorem projektu jest Gmina Bodzanów.

Dane teleadresowe:
Gmina Bodzanów
z/s ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
NIP: 774-32-11-034
www.bodzanow.pl
termomodernizacja-bodzanow.pl

Koordynator projektu:
Andrzej Grzelak – kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Unijnych
tel. 24 260 70 06 w. 30
e-mail: a.grzelak@bodzanow.pl

Zastępca Koordynatora projektu :

Katarzyna Lenkiewicz – st. specjalista ds. inwestycji
tel. 24 260 70 06 w .38
e-mail: k.lenkiewicz@bodzanow.pl

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014