Inwestycje

Budynek Zespołu Szkół

Lokalizacja:

Szkoła Podstawowa w ZPO w Nowym Miszewie, ul. Szkolna 2, 09-470 Bodzanów

Gimnazjum w Nowym Miszewie, ul. Szkolna 2, 09-470 Bodzanów

Zakres prac termomodernizacyjnych:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metoda lekka mokra
  • ocieplenie ścian podziemia przylegających do gruntu styrodurem
  • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną,
  • ocielenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej
  • ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą wełną mineralną
  • modernizacja źródła ciepła: wymiana istniejących kotłów olejowych na kotły na biomasę
Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014