III KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROJEKTOWI PN. „TERMOMODERNIZACJA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BODZANÓW” – 09.02.2016

08.01.2016 r. o godz. 13:00 w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie odbyła się trzecia konferencja poświęcona projektowi „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”. Po uroczystym otwarciu spotkania przez Wójta Gminy, Pana Jerzego Staniszewskiego, zaproszeni goście wysłuchali krótkiej prezentacji podsumowującej cele i założenia projektu termomodernizacji oraz przedstawiającej efekty podjętych działań. Konferencję uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie. Młodzież szkolna przedstawiła prezentację multimedialną pn. „Oszczędzanie energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków”, udowadniając tym samym duży zasób wiedzy na temat sposobów oszczędzania energii cieplnej, a także świadomość potrzeby propagowania działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego. Uczniowie przygotowali i zaprezentowali także scenkę pt. „Pomagając przyrodzie, pomagam sobie”,  wykazując się kreatywnością, talentem wokalnym i scenicznym. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014