ARTYKUŁ W „TYGODNIKU PŁOCKIM” INFORMUJĄCY O ZAKOŃCZENIU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH – 29-01-2016

Gmina Bodzanów sfinalizowała projekt pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”, współfinansowany ze środków  Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Celem projektu było przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w budynkach oświaty oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Termomodernizacją objęto Zespół Szkół w Nowym Miszewie, tj. Szkołę Podstawową, Gimnazjum i salę gimnastyczną. W ramach projektu ocieplone zostały ściany zewnętrzne budynków oraz stropy i stropodachy. Dotychczasowe kotły olejowe zastąpiono nowymi kotłami na biomasę. Gmina Bodzanów rozszerzyła ponadto zakres prac termomodernizacyjnych o wymianę okien i drzwi. Dzięki tym działaniom straty energii, a co za tym idzie – również koszty ponoszone na ogrzewanie budynku – zostały zmniejszone, a udział energii cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie zużycia energii zwiększył się.

Termomodernizacja przyczyni się zmniejszenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza oraz warunków pracy i zdrowia osób na co dzień przebywających w budynkach szkolnych. Inwestycja wpłynie także na wzrost atrakcyjności Gminy, która zyskała estetyczne obiekty użyteczności publicznej.

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014