KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BODZANÓW” 23-10-2015

W dniu 23.10.2015r. w budynku Wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.

Po uroczystym otwarciu spotkania przez Wójta Gminy, Pana Jerzego Staniszewskiego, zaproszeni goście wysłuchali prezentacji na temat Mechanizmu Finansowego EOG i źródeł dofinansowania projektu termomodernizacji oraz seminarium pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej a stan środowiska naturalnego”, podczas którego zaprezentowane zostały potrzeby przeprowadzenia inwestycji, korzyści wynikające z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Nowym Miszewie, zakres planowanych działań, a także wpływ termomodernizacji na redukcję emisji gazów cieplarnianych i ochronę środowiska naturalnego.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014