ARTYKUŁ PRASOWY 29-09-2015

W „Tygodniku Płockim” z dnia 29 września 2015 (nr 39) ukazał się artykuł prasowy promujący projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”.

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014