WYBÓR WYKONAWCY I INSPEKTORA NADZORU 23-07-2015 i 28-07-2015

Gmina Bodzanów w dniu 19 czerwca 2015 ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonawcę robót budowlanych.
W dniu 23 lipca podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ELBUD Bogdan Liński z siedzibą w Gostyninie na wykonanie przedmiotu umowy.

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją robót.
Dnia 28 lipca 2015 r. z firmą Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła z siedzibą Krośniewice.
Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014