UMOWA PODPISANA 29-06-2015

29 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Bodzanów – Jerzy Staniszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bodzanów – Ewy Strzelczak podpisał na sfinansowanie projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”

Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z umową wynosi 1 006 438,00 zł.
Szacowane koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1 004 552,00 zł.
Poziom dofinansowania nie przekroczy  80%, czyli  803 641,60 zł.
Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014